DUVAMA is een bouwkundig en energetisch adviesbureau uit Apeldoorn en wij zijn gespecialiseerd in Duurzaam Vastgoed Management


Onze specialisten zijn ervaren op het gebied van werktuig- / bouwkundige inspecties,  het opstellen van MJOP  en MJOB (Meer Jaren Onderhoud), NEN2776, WWS,  ConditiemetenRgdBOEI en hebben ruime ervaring op het gebied van Technisch beheer van Vastgoed.


Tevens zijn onze specialisten gediplomeerd  voor het opstellen van energielabels EPA W EPA U en EPN . Duvama is certificaathouder voor het afmelden van Energielabels en Energie Indexen. Wij doen dit voor woningbouw (corporaties) VvE en vastgoedeigenaren van woningen, winkels, kantoren en overige utiliteitsgebouwen.