Duvama

duurzaam vastgoed management

Over Ons

Duvama is een bouwkundig en een energie adviserend bureau. Onze specialisten hebben ruime ervaring op het gebied van Bouwkundige Inspecties, Meerjarenonderhoudsplanningen volgens de NEN2767, Conditiemeting, RVB Boei en de NEN2580.

DUURZAAM VASTGOED MANAGEMENT oftewel DUVAMA BV is gevestigd in Apeldoorn en gespecialiseerd in MJOP – Meer Jaren Onderhoud en energetisch beheer (energielabel) van Vastgoed. Huisvesting is belangrijk en wij kunnen u helpen om uw Vastgoed betaalbaar in topconditie te houden. Waar mensen dagelijks leven, wonen, werken, winkelen of studeren is vastgoed. Of u nu gebruiker, VvE of belegger bent, het maakt niet uit. Vastgoed moet duurzaam, comfortabel en vooral betaalbaar zijn en blijven. Duurzaam Onderhoud en Kostbare Energie spelen momenteel een grote rol in het vastgoed. DUVAMA kan u inzicht geven in de onderhoud en energetische status van uw Vastgoed. Zo helpen wij u graag verder met energielabels EPA W en EPA U en geven wij u advies bij planmatig onderhoud.

Wij zijn certificaathouder voor het opnemen en afmelden van Energielabels, EP Woningbouw – EP Utiliteitsbouw – EP Nieuwbouw – Vergunningsaanvragen volgens BENG eisen en Energiebesparingsmaatregelen.

Energie

Energielabel EP- W en/of EP-U 

Vergunningsaanvragen BENG eisen

Energiebesparingsadvies

Energielabel, Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Bijvoorbeeld een woning, winkel, kantoor of ziekenhuis. Op het energielabel staat onder andere informatie over de isolatie van ramen, gevels, daken en vloeren. Ook staat het energieverbruik van bijvoorbeeld de centrale verwarming op het label. Verder leest u op het energielabel hoe u het gebouw energiezuiniger kunt maken. Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning of Utiliteitsgebouw. Vanaf 2021 dient u voor de verkoop al in het bezit te zijn van een geldig energielabel. Duvama kan u helpen met opstellen van een energielabel, voor woningbouw en utiliteitbouw. 

Nieuwbouw, Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). 

Energiebesparingsadvies, een energiebesparingsadvies is een maatwerkadvies, met de opgenomen gegevens gaan wij dieper in op de eventuele mogelijkheden om energetisch te verbeteren. Hierbij word gekeken naar gebruikersgedrag, investering met terugverdientijden en bouwkundige mogelijkheden. Niet alleen voor woningen maar een goede tool voor utiliteitsgebouwen , deze zijn verplicht vanaf 1 januari 2023 label C te hebben.

MJOP NEN2767

MeerJarenOnderhoudPlan

volgens de NEN2767 

Conditiemeting  – RVB Boei 

MJOP, MeerJarenOnderhoudsPlan is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP heeft betrekking op de werktuig- en bouwkundige elementen van het gebouw. Wat staat er in een MJOP:

Bouwdeel: Het MJOP laat zien over welk bouwdeel het gaat (kozijn – gevel- Dak- etc.

Cyclus: Het MJOP laat zien hoelang een bepaald bouwdeel meegaat en wanneer een element onderhoud of wanneer er vervanging moet plaats vinden.

Kosten: Het MJOP laat zien welke kosten u te wachten staan voor de eerst komende 10 – 15– 25 jaar zodat u hiervoor geld kunt reserveren.

NEN2767,  Conditiemeting, is ontwikkeld om tot eenduidig, gestructureerd en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen. Een NEN 2767 inspectie levert waardevolle input op voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. In combinatie met een beoordeling op risicoaspecten kan hiermee gericht worden gestuurd op het benodigde onderhoudsbudget op korte en lange termijn. Doordat u tijdig inzicht krijgt in de noodzaak van onderhoud en de risico’s bij uitstel, verbetert de kwaliteit van het onderhoud en bespaart u op onderhoudskosten. NEN 2767 wordt daarom ook steeds meer toegepast als basis voor het aangaan van prestatiecontracten.

RVB Boei, is een Nederlandse inspectiesystematiek voor gebouwen, die beoogt alle vormen van inspecties en beheer van gebouwen te integreren tot één systeem. In het handboek is een inspectiemethodiek beschreven die het Rijkstvastgoedbedrijf heeft ontwikkeld en borg staat voor het verzamelen van aantoonbaar objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. BOEI staat voor de vier thema’s waarop de methodiek betrekking heeft: Brandveiligheid – Onderhoud – Energiezuinigheid & Duurzaamheid – Inzicht in het voldoen aan de wet en regelgeving.

Bouwkundig

check list house

Bouwkundig

NEN2580

Vocht en CO²

Inspectie, Bouwkundige inspecties, ook wel genoemd gebouwinspecties kunnen aantonen of het onderhoud ook daadwerkelijk nodig is. Controle op asbesthoudende materialen, vochtdoorslag, lekkages, schimmels of spouwonderzoeken, het zijn allemaal specialistische onderzoeken waarbij wij u kunnen helpen met een rapportage.

NEN258(0(1)) / Plattegronden, Oppervlakten van ruimten en inhouden van gebouwen worden gemeten op locatie of vanaf tekening zodat er een origineel type A of B NEN2580 meetrapport kan worden opgesteld van de gebruikersoppervlakte. Het is belangrijk dat wij met u verschillende mogelijkheden met u doorspreken zodat wij u eventueel gewenst de plattegronden kunnen leveren.

Vocht en CO² meting, Is een aspect bij schade aan het gebouw als gevolg van vocht en dit is op langere termijn niet bevorderlijk voor uw gezondheid. Door het meten op langere termijn kunnen wij bepalen hoeveel vocht er in het gebouw aanwezig is en onderzoeken. Belangrijk is de temperatuur en luchtkwaliteit. In een ruimte die weinig zuurstof bevat en relatief veel CO² volt u zich snel onprettig.

 

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management