Schoolgebouwen dienen bij (gedeeltelijke) huur en verkoop een geldig energielabel te hebben.

Bron (RVO.NL)

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Energielabelverplichting_scholen_mrt2016.pdf

 

STEP- subsidie per 1 juli 2016

STEP- subsidie per 1 juli 2016         STAATSCOURANT

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 mei 2016,
nr. 2016-0000298302 houdende wijziging van de Stimuleringsregeling
energieprestatie huursector en de Regeling fonds energiebesparing
huursector (versoepeling eisen en verhoging bedragen STEP)
De ondersteuning is in onderstaande tabel weergegeven. In de tabel verwijzen de getallen naar de EI;
de getallen in de linkerkolom betreffen de situatie bij de subsidieaanvraag, de getallen in de bovenste
rij de maximale EI die mag worden bereikt. De bedragen met een sterretje (*) gelden alleen voor
andere verhuurders dan woningcorporaties.
  EI ≤ 1,4 (B) EI ≤ 1,2 (A) EI ≤ 0,8 (A+) EI ≤ 0,6 (A++) EI ≤ 0,4
1,4 < EI ≤ 1,8 (C) € 1.500 € 2.800 € 3.600 € 4.800
1,8 < EI ≤ 2,1 (D) € 1.500 € 2.800 € 3.600 € 4.800 € 6.200
2,1 < EI ≤ 2,4 (E) € 2.800 € 3.600 € 4.800 € 6.200 € 7.200
2,4 < EI ≤ 2,7 (F) € 3.600 € 4.800 € 6.200 € 7.200 € 8.300
EI > 2,7 (G) € 4.800 € 6.200 € 7.200 € 8.300 € 9.500

Aanvraagperiode is verlengd

De STEP-regeling is verlengd. Aanvragen mogen tot uiterlijk 31 december 2018  ingediend worden. LET OP! Dit geldt totdat de subsidie is vergeven.

Reeds ingediende aanvragen

Goed nieuws, deze wijziging houdt in dat alle bestaande aanvragen die voor 1 juli 2016 waren ingediend, deze worden behandeld volgens de nieuwe regels. Dit betreft ook als er al beschikkingen of subsidievaststellingen zijn ontvangen.

Wat kan e.e.a. voor u betekenen?

De inmiddels ingediende aanvragen een hoger subsidiebedrag toegekend kunnen krijgen. De door u teruggetrokken aanvragen opnieuw ingediend mogen worden.

 

Meer weten?  bel ons 055 78 50 679  of mail ons info@duvama.nl