VvE Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan

RVO meldt: Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan

Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in combinatie met een energieadvies. In een MJOP van een vereniging staan de duurzame plannen en maatregelen.
Hoeveel subsidie kan de vereniging ontvangen?

De vereniging kan eenmalig subsidie aanvragen en ontvangen voor het inwinnen van een energieadvies eventueel in combinatie met:
A) MJOP en/of
B) Procesbegeleiding

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.
Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal Subsidiebedrag
1 of 2 woningen

€ 750
3 of 4 woningen

€ 1500
meer dan 4 woningen

€ 1500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 3450