wijziging bankrekening en KvK nummer

Per 1 juli heeft Duvama BV een nieuw bankrekeningnummer en KVK nummer.

Als relatie hebben wij u via een brief geïnformeerd.

Omdat een banknummerwijzigingen een fraudegevoelig onderwerp is, is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn met het veranderen van een rekeningnummer waarnaartoe u uw facturen betaalt.

Daarom hierbij de volgende drie redenen om dit bericht wel vertrouwen:

Ons nieuwe rekeningnummer staat op onze factuur.

Dit bericht op onze website bevestigt de verandering.

U kunt ons persoonlijk vragen of wij daadwerkelijk ons bankrekeningnummer hebben aangepast.

Heeft u nog een vraag naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met ons via info@duvama.nl .

84-miljoen subsidieregeling isoleren woningen

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Donderdag zijn de voorwaarden voor de subsidie gepubliceerd in de Staatscourant. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil huiseigenaren aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen en stelt hiervoor 84 miljoen euro beschikbaar. “Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving.”   

Isolatie

De regeling is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning is het mogelijk om tot €10.000 subsidie te krijgen. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

Aanvragen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Vergroot afbeelding

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De SEEH-subsidie is in september 2016 ingevoerd. Voor eigenaar-bewoners was in april 2017 het subsidieplafond bereikt waardoor de regeling tijdelijk is stopgezet. De regeling loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE).

Bron RVO.nl