Binnenmilieu onderzoek

Uit onderzoek door het RIVM en TNO blijkt dat de binnenmilieu problemen in Nederlandse woningen, kantoren, op scholen en kinderdagverblijven behoorlijk zijn. Op lokaal niveau zetten vooral GGD’en zich in voor een gezond binnenmilieu maar lang niet overal. 90% van de schoollokalen blijkt het binnenmilieu beneden de maat te zijn. Dit leidt tot allerlei gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, dufheid en benauwdheid. Gebrekkige ventilatie is vaak een van de belangrijkste oorzaken van een slechte binnen lucht.
Maar ook wordt er steeds meer naar energiebesparing gekeken het blijkt dat het binnenmilieu hierin een steeds belangrijke rol gaat spelen. Het is niet alleen een kwestie van isoleren maar met name ook ventileren.

 • Inspectie en metingen zoals; CO2, vocht, temperaturen, geluid, ect.

 • Controle aan en afvoer van lucht en eventuele spuivoorzieningen

 • Controle op (open) verbrandingstoestellen

 • Controle op aan en afvoerleidingen en eventuele filters

 • Geluidsbelasting in en om het gebouw

 • Controle op onderhoudscontracten

 • Controle op legionella

 • Toegepaste materialen binnen het gebouw

Resultaten

Wij stellen een rapportage voor u op en evalueren samen met u onze onderzoeksresultaten. Zo nodig adviseren wij u welke maatregelen u het beste kunt treffen om te komen tot een goed binnenklimaat.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Beheer en onderhoud

Door het toekennen van een score van 1 tot 6 ontstaan geen onnodige misverstanden over gedetailleerde omschrijvingen en termen als goed, matig of slecht.
Op basis van de vastgestelde onderhoudskwaliteit en afspraken over het vereiste niveau kunnen prioriteiten worden gesteld in de uitvoering van een
onderhoudsprogramma. Hierdoor kan het onderhoudsbudget efficiënt worden
aangewend.

Zo kunnen voor gebouwen of afzonderlijke onderdelen hiervan prioriteiten worden vastgesteld ten aanzien van de staat van onderhoud, esthetica (beeldkwaliteit) en functionaliteit.

Met het beschrijven van een Prestatie-eis voor het onderhoud en het beleven van het aanwezige onderhoudsniveau kan worden vastgelegd in welke mate (maximaal toegestane omvang) gebreken mogen voorkomen. Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste staat van onderhoud, aanwezig budget, urgentie bepalen dus welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen halen en te behouden. Door het meetbaar maken van de kwaliteitsniveaus in de onderhoudstoestand van bouwdelen en/of gebouwen, kan meer eenduidig gekomen worden tot het afsluiten van onderhoudscontracten. Voor partijen is duidelijk wat er enerzijds verlangd wordt en anderzijds geboden moet worden.

Combinatie van programma’s

Een conditiemeting kan uitstekend gecombineerd worden met een MJOP. De
vastgelegde gegevens van de conditiemeting kunnen dan vertaald worden naar bedragen die horen bij de toegekende scores. De conditiemeting maakt in dit proces een belangrijk deel uit van het uiteindelijk opstellen van de MJOP.

De uitvoering van het inspectiewerk door Duvama kenmerkt zich door:

 • Een landelijk netwerk
 • Goed opgeleide en regelmatig bijgeschoolde inspecteurs
 • Ervaring met de meest gangbare conditiemethodieken
 • Snelheid van opdracht naar uitvoering en snelheid van aanlevering gegevens
© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management