Binnenmilieu

Vele factoren beïnvloeden het binnenmilieu van woningen of utiliteitsgebouwen. Sommige hiervan zijn door de gebruikers niet zo makkelijk te beïnvloeden, zoals: bouwjaar, bouwwijze en gebruikte bouwmaterialen; ligging (grondwater, zonnestand); ventilatie- en verwarmingsvoorzieningen (afvoer loze geisers en open haarden); externe bronnen als (vlieg)verkeer, industrie en van nature voorkomende stoffen (radon). Andere factoren kunnen de bewoners wel goed beïnvloeden, zoals: het gedrag van de bewoners (roken, hobby’s, aanwezigheid huisdieren, ventilatie); de gebruikte afwerkingsmaterialen (zoals verf) en het gebruik van consumentenartikelen (apparaten); onderhoud en beheer van de woning. DUVAMA kan voor u een onderzoek doen om te bepalen of het binnenmilieu voldoet aan de kwaliteitsnorm en kan daarbij verbeterpunten aangeven.

Specialistisch onderzoek

Vochtproblemen kunnen ontstaan wanneer vochtige lucht, afkomstig van bijvoorbeeld koken, het drogen van wasgoed, douchen, door onvoldoende ventilatie blijft hangen. Vochtproblemen kunnen eveneens een gevolg zijn van bouwkundige gebreken zoals lekkage, optrekkend vocht, koudebruggen en een niet luchtdichte vloer boven een kruipruimte.
Met thermografie is het mogelijk om, voor het oog onzichtbare, gebreken feilloos zichtbaar te maken. Hierbij kan worden gedacht aan thermische lekken en vochtige constructiedelen. Het is een gegeven dat natte constructiedelen een thermisch afwijkend beeld veroorzaken. Met behulp van thermografie kunnen wij mogelijke risico’s op lekkage, warmtelekken, koudebruggen, etc. in gebouwen opsporen.
DUVAMA kan deze specialistische onderzoeken voor u uitvoeren. Aan de hand van de onderzoeksgegevens kunnen we een oplossing aanreiken om de gebreken op te lossen of een besparing te realiseren.

Tekenwerk

NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Het inmeten van het object op locatie geeft een betrouwbaarder meetresultaat waardoor de plattegronden nauwkeuriger zijn. Zo worden eventuele verbouwingen die niet op de tekening staan wel meegenomen in de meetresultaten en tekeningen. Het benodigde tijd voor het inmeten is afhankelijk van de grootte van het object.

De resultaten worden in een meetrapport weergegeven en er worden digitale plattegronden gemaakt van alle bouwlagen. Deze gegevens worden u digitaal toegestuurd.

WWS punten

Punten bepalen de huurprijs van een woning

Elk onderdeel, zoals de oppervlakte of isolatie van de woning, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Geen maximale huurprijs bij vrije sector huurwoning

‘Vrije sector huurwoningen’ zijn huurwoningen waarbij de huur op de begindatum hoger is dan € 699,48 (prijspeil 2014). Bij deze huurwoningen bepalen de verhuurder en huurder zelf de hoogte van de huurprijs. Er is geen sprake van een maximale huurprijs.

Bepaling huurpunten

Bij de verhuur van woningen wordt gewerkt met een puntensysteem. Dit puntensysteem (ook wel WWS of woonwaarderingssysteem) geeft de kwaliteit van de huurwoning weer. Duvama kan voor u de WWS punten bepalen voor de woning(en). U krijgt deze in een digitaal document toegestuurd.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management