DUMAVA

Investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

3e ronde DUMAVA Subsidie is vanaf maandag 3 juni 2024 weer beschikbaar.

Het financieren van maatschappelijk vastgoed is een kostbare onderneming en financiële mogelijkheden zijn niet altijd voorhanden. Maar ook maatschappelijk vastgoed moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Om deze financiële uitdagingen het hoofd te bieden, kunnen financiële prikkels een belangrijke rol spelen. De RVO neemt veel maatregelen om duurzame investeringen te stimuleren, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Investeringsaftrek Duurzame Energie besparen (ISDE).

Om duurzaam vastgoed verder te ondersteunen, biedt de RVO opnieuw een subsidie ​​aan. Na het succes van de eerste twee DUMAVA-subsidierondes zal dit jaar de derde ronde DUMAVA-subsidies plaatsvinden. Deze duurzame sociaal vastgoedsubsidie ​​is beschikbaar voor eigenaren van sociaal vastgoed. Ronde drie wordt geleverd met veel updates. Op deze pagina leest u meer over de nieuwe DUMAVA.

De subsidieaanvraag gaat via de pagina van het RVO. Deze aanvraag roept meestal veel vragen op. DUVAMA BV heeft veel ervaring met deze, en andere subsidies. DUVAMA BV geeft u graag de benodigde ondersteuning bij de aanvraag van deze subsidie en het aanvullende advies.

 • Ten opzichte van voorgaande jaren worden er een aantal veranderingen doorgevoerd, dit om de doeltreffendheid te doen vergroten en de tempo van het verduurzamen te verhogen. Hieronder de belangrijkste veranderingen:
 • Het totaalbudget is verhoogd van €190 miljoen naar €237,5 miljoen.
 • Het maximale subsidiebedrag gaat van €2,5 naar €1,5 miljoen per aanvrager.
 • Het subsidiepercentage voor losse maatregelen daalt van 30% naar 20% van het totaalbudget.
 • Het subsidiepercentage van integrale maatregelen kan stijgen van 30% naar 40%.
 • 70% van het totale budget is vrijgesteld voor integrale renovaties.
 • Maatregelen met een korte terugverdientijd worden geschrapt van de maatregelenlijst. De mogelijkheid voor investering in een energieopslag wordt uitgebreid.

DUVAMA BV beschikt over de kennis en ervaring om DUMAVA aanvragen in te dienen. Wij merken dat een zorgvuldige voorbereiding uw kansen op subsidie ​​vergroot. Om een ​​DUMAVA-subsidie ​​aan te vragen moet u aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals een projectplan inclusief energieplannen, onderzoek naar maatregelen, gespecificeerd investeringsbudget en verwachte TVT, planning, CO2-reductie en energiebesparing.

Het is slim om u nu al deze voorbereiding te doen, zodat u er al helemaal klaar voor bent!

Wie komen er in aanmerking voor deze subsidies:

 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Scholen
 • Zorg
 • Cultuur
 • Dorpshuizen
 • Niet woonhuis Rijksmonumenten
 • Religieuze gebouwen
 • Muziekverenigingen
 • Scouting verenigen

Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

 • Met behulp van een energieadvies voert u de verduurzamingsmaatregelen uit.
 • U voert max. 3 verduurzamingsmaatregelen uit óf een integraal verduurzamingsproject.
 • U krijgt geen andere subsidie voor de duurzame maatregelen waarvoor u de Dumava-subsidie aanvraagt.
 • Uw vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.
 • Uw vastgoed is na 2012 opgeleverd maar u gaat door verduurzamingsmaatregelen van het gas af.
 • Binnen 2 jaar na de subsidieverstrekking realiseert u uw verduurzamingsproject. Bij een integraal project ligt deze grens op 3 jaar.

Voordat u begint met uw verduurzamingstraject, dient u, volgens de voorwaarden, een energieadvies laten opstellen. Het advies mag maximaal 36 maanden oud zijn op het moment dat u (of DUVAMA BV voor u) de subsidie bij het rvo aanvraagt.

De subsidies worden toegekend naar volgorde van binnenkomst. Dus begin op tijd met het voorbereidende werk, zodat de subsidie op tijd ingediend kan worden.

De startdatum is bekend maandag 3 juni 2024 en wij hopen dat DUVAMA BV het traject voor u al mag voorbereiden zodat u op tijd bent voor de aanvraag want op is op.

Vragen? Neem contact op

Telefoon 055 7850 697

info@duvama.nl