DUVAMA heeft nu ook EPA N volgens de BRL9500.06 certificering

Sins 1 november heeft DUVAMA ook de certificering voor de BRL 9500.06 in huis.

De BRL 9500-06 “Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen” is op 31 mei 2014 bindend verklaard door KvINL.

Als gevolg van de implementatie van de EPBD-recast, moeten nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen per 1 juli 2014 zijn voorzien van een Energielabel. Certificatie is nodig om Energielabels af te kunnen gaan geven voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen, of – onder bepaalde voorwaarden – voor utiliteitsgebouwen die in aanmerking komen voor een hoger Energielabel dan volgens de BRL 9500-03 mogelijk is.

Nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen moeten per 1 juli 2014 zijn voorzien van een Energielabel, waarbij de feitelijk gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn doorgerekend. Dit Energielabel moet zijn afgegeven door een voor de BRL 9500-06 “Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen”, gecertificeerde organisatie. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om ook voor bestaande utiliteitsgebouwen een Energielabel af te geven volgens de methode nieuwbouw. Hierdoor kunnen de utiliteitsgebouwen een hogere Energielabelklasse krijgen, bijvoorbeeld A++. Hiertoe is ook de BRL 9500-03 “Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen” aangepast.

De opname van het gebouw wordt uitgevoerd door een EPN-adviseur, volgens het opnameprotocol zoals dat in hoofdstuk 8 van de ISSO-publicatie 75.1 is opgenomen. De EPN-adviseur dient naast een werk- en denkniveau op HBO-niveau over een diploma “Energielabel, methode Nieuwe Utiliteitsgebouwen” te beschikken. De eerste CITO-examens zijn afgenomen en de eerste diploma’s zijn inmiddels uitgereikt. Op de website van KvINL zijn de eindtermen te vinden waaraan de EPN-adviseur moet voldoen.

De Wijzigingsbladen voor de BRL 9500-00 en 9500-03 zijn gratis te downloaden.

De Beoordelingsrichtlijn 9500-06 is te bestellen via de website van http://www.isso.nl/producten-winkel/isso-winkel/product/winkel/detail/Shop/brl-9500-06/.

De geactualiseerde ISSO-publicatie 75.1 is binnenkort te verkrijgen via www.isso.nl. U kunt via deze website al wel hoofdstuk 8 (het nieuwe opnameprotocol) downloaden. Dit geldt ook voor de gewijzigde opnameprotocol voor bestaande utiliteitsgebouwen (hoofdstuk 7), en hoofdstuk 6, dat beschrijft in welke situatie welke methodiek gebruikt moet worden.

Voor verdere informatie over de weg naar certificering kunt u terecht bij de betrokken certificerende instellingen, DEKRA, EPG, KIWA en SKG-IKOB.