DUVAMA regelt ook DUMAVA

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een fysiotherapiepraktijk, zorgcentrum of tandarts. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.A van de regelingstekst, is een vereiste;
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een ANBI-status is een vereiste;
 • rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.B van de regelingstekst, is een vereiste;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. Het hebben van een SBI-code die genoemd wordt in bijlage 2.B van de regelingstekst, is een vereiste.

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA. 
Twijfelt u of u als eigenaar van maatschappelijk vastgoed binnen de doelgroep van DUMAVA valt? Neem contact met ons op

U vindt de regelingstekst in de publicatie Staatscourant onderaan deze pagina, onder ‘Meer weten?’.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Wilt u weten voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen? Deze vindt u hieronder in de maatregelenlijst. Hierin vindt u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen per maatregel.

Maatregelenlijst DUMAVA

Kom ik in aanmerking?

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Lees goed de voorwaarden door van de regeling. U vindt deze op de pagina DUMAVA: Voorwaarden. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste voorwaarden:

 • Op basis van een energieadvies voert u verduurzamingsmaatregelen uit;
 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. U vindt de maatregelenlijst op deze pagina onder het kopje ‘Waarvoor kan ik subsidie krijgen?’;
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.6 van de regelingstekst;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract mag aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project moet u realiseren binnen 3 jaar na verstrekking.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject? Hieronder leest u hoeveel u minimaal moet investeren en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten. 

U leest hierover meer op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf maandag 3 oktober 2022 09:00 uur tot zondag 31 december 2023 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan. 

Aanvragen doet u online met een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor gebruikt u de aanvraagknop die vanaf 3 oktober 2022 09:00 uur te vinden is op deze pagina. Bereid uw aanvraag goed voor en bekijk wat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen. U vindt meer informatie hierover op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Half september verwachten wij een concept aanvraagformulier op deze pagina te plaatsen. Hiermee geven we u meer inzicht in wat u kunt verwachten bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie. Op deze manier kunt u uw aanvraag zo goed mogelijk voorbereiden. Houd er rekening mee dat dit conceptformulier tot openstelling van de regeling kan wijzigen. 

bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava