Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

In 2012 stelde de het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast, wat houdt dit voor u in;De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Er zijn twee verplichtingen die sinds juli 2015 gelden in het kader van de Europese richtlijn – artikelen 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. De regeling kunt u ook vinden op overheid.nl (directe link).

Wat is een energie-audit?

De energie-audit bestaat uit de volgende stukken:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Bedrijven waarvoor de EED geldt, moeten iedere vier jaar een energie-audit opstellen en indienen.

Bent u verplicht?

Deze richtlijn geldt niet voor alle bedrijven, maar enkel voor bedrijven die:
a) 250 personen of meer werkzaam hebben,
b) jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen en daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Sommige bedrijven zijn vrijgesteld van deze verplichting, zoals ondernemingen die toegetreden zijn tot de MEE of de MJA3 óf die Europees of internationaal gecertificeerd zijn.

Wilt u meer weten of weten welke energiebesparende maatregelen in uw bedrijf mogelijk zijn, Duvama kan u helpen met het uitvoeren van een Energie audit. Duvama kan u helpen aan zowel de Europese als Nederlandse wetgeving te voldoen, maar kijkt ook naar uw kansen op het gebied van kostenbesparing, bespreekt subsidiemogelijkheden en vraagt desgewenst subsidies voor u aan.

Meer weten over energiebesparing?

Bel gerust en vraag naar Jan Bosch hij helpt u graag verder om de beste oplossing voor uw energievraagstuk te vinden.

Neem contact op voor mijn visie op voor uw mogelijkheden:

O55 – 7850 697

jbosch@duvama.nl

J Bosch