Wat is een energielabel

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Hoe minder fossiele energie de woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. De energieprestatie van een gebouw wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Deze methode is gebaseerd op de Europese CEN-normen. Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie hierover. 

Energielabel verplicht

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel voor een gebouw is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van het gebouw en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Dat geeft een gebouweigenaar handelingsperspectief. Hiermee kan het gebouw verder worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het gebruikerscomfort toenemen.

Gebouweigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Er gelden enkele uitzonderingen zoals beschermde monumenten, gebouwen voor religieuze activiteiten (kerken en moskeeën),  vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50M², industriepanden welke gebruik worden voor opslag, noodgebouwen welke ten hoogste 2 jaren in gebruik zijn recreatie woningen welke minder dan 4 maanden per jaar gebruik zijn en waarvan verwacht wordt dat het energiegebruik minder dan 25% van het gebruik bij permanent gebruik en gebouwen welke geen energie gebruiken om het klimaat te regelen zoals garages en schuren.

Een koper of huurder ziet in de registratiedatabase EP-online en kan zoeken of het energielabel of voor het betreffende adres er al een geldig energielabel geregistreerd is. Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer het gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door middel van advertenties in commerciële media.