Energie Prestatie Coëfficient

Regelgeving voor energiezuinigheid van nieuwbouw

De energieprestatienormen zijn in de afgelopen jaren doorontwikkeld op basis van praktijkervaring, nieuwe ontwikkelingen en beschikbare technieken. Ook Europa heeft met de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) ruim aandacht gegeven aan de verbetering van de energieprestaties van de gebouwen.

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk heeft u onder meer een EPC-berekening nodig.

Nieuwe norm voor EPC

Sinds 1 juli 2012 zijn de bestaande energieprestatienormen voor nieuwbouw van woningen (NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916) vervangen door een nieuwe norm, de NEN 7120. De bepalingsmethoden zijn op diverse onderdelen gewijzigd. Voorheen gebeurde de bepaling van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) met aparte bepalingsmethoden.

Ook na invoering van de EPG (NEN 7120), is het systeem van kwaliteit- en gelijkwaardigheidsverklaringen van toepassing gebleven.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Voor aanvang van nieuw– of verbouw zijn er een aantal vragen die u zichzelf moet stellen

  • Is er een wens om een betere energiehuishouding te hebben dan de voorschriften zijn of misschien wel energieneutraal?
  • Zijn er speciale wensen op het gebied van gebruik van materialen en bouwstijlen?
  • Zijn er voorschriften vanuit de overheid voor bouwen op de gewenste locatie?
  • Wat is het budget voor de bouw of voor extra maatregelen?

Opstelling prestatieadvies

Duvama kan voor u een opstelling maken voor de energie prestatie.
In overleg met u zullen dan de energetische maatregelen doorgenomen worden om tot een juiste afstemming te komen. Hierbij zullen ook binnenmilieu en comfort de revue passeren.
Duvama zal de epc berekening uitvoeren volgens de vigerende wet en regelgeving.

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management