Energielabel Utiliteitsbouw verplicht

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en geldt voor de volgende utiliteitsgebouwen:

    • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
    • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
    • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
    • Kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek
    • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurant
    • Sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden
    • Verkoop, zoals supermarkten, winkels, showrooms van garages

Welke gebouwen zijn energielabel plichtig?

Een (utiliteit-)gebouw moet op een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel is verplicht bij gebouwen met de volgende gebruiksfuncties of een combinaties van deze gebruiksfuncties:

    • kantoor
    • gezondheidszorg (klinisch en niet- klinisch)
    • bijeenkomst
    • onderwijs
    • sport (verwarmd en matig verwarmd)
    • logies
    • cel- en winkelfunctie.

Uitzonderingen hierop zijn:

    • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening; alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2
    • Een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee)
    • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt; • een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar
    • Een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite).

Betreft het een gebouw dat valt onder een van deze uitzonderingen, maar is er wel een label plichtige gebruiksruimte aanwezig (zie tabel 1) ? Dan is het toegestaan een energielabel op te stellen. Verplicht is dit echter niet. Overigens kan voor een gebouw alleen een energielabel worden aangevraagd als het is geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is te zien op https://bagviewer.kadaster.nl/. Industriële objecten Gebouwen met alleen een industriefunctie zijn niet verplicht om in geval van een transactie een energielabel te hebben. Voor gebouwen waarin naast de industriefunctie ook een andere wel energielabel plichtige gebruiksfunctie aanwezig is, geldt alleen een verplichting voor de label plichtige delen als het gebruiksoppervlakte van het label plichtige deel (of een combinatie van de gezamenlijke label plichtige gebruiksfuncties) groter is dan 50 m2 . De kantoren van 40 m2 (gezamenlijk gebruiksoppervlakte) in een industriehal zijn dus niet label plichtig. De kantoor- en een onderwijsfunctie (gezamenlijk gebruiksoppervlakte kantoor- en onderwijsfunctie van 55 m2 ) in of bij een industriegebouw zijn daarentegen wel label plichtig.

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Deze wetgeving is momenteel nog in ontwikkeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op: Energielabel C verplichting

Maximale boete en handhaving

In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft aan alle grote beleggers attenderingsbrieven gestuurd waarin wordt aangekondigd dat vanaf 1 mei 2016 handhavend kan worden opgetreden.

Maatwerkadvies Utiliteitsgebouwen

Een energielabel is ook een basis voor een maatwerkadvies, bijvoorbeeld om u te laten informeren hoe uw gebouw naar de in 2023 verplichte klasse C kan komen. Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Het is dus verstandig om een maatwerkadvies aan te vragen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand daardoor direct de stap maken naar energielabel A of B.

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben.

Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan. De verplichting vereist een Energie-Index van ≤ 1,3 of beter 1 januari 2023.

De energielabel C-verplichting voor kantoren gaat naar verwachting gelden vanaf 1 januari 2023. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

 • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
 • Monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
 • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management