Energie Index (energielabel) woningen en Utiliteitsbouw

Voor wie?

Woningcorporaties, vastgoedbeheerders, gemeenten, installatietechnische bedrijven, bouwbedrijven, energiemaatschappijen, makelaars, advies- en ingenieursbureaus, architecten.

Wanneer nodig?

Om de kwaliteit van Energie Prestatie Advisering (EPA) te borgen is in Nederland de Beoordelingsrichtlijn BRL 9500 ontwikkeld. Rechtsgeldige Energie Indexrapporten/Energielabels kunnen alleen worden afgegeven door bedrijven die conform de BRL9500 gecertificeerd zijn. Duvama heeft zich te laten certificeren voor een zestal diensten, ondergebracht in zes verschillende deelgebieden van de BRL.

  • deelgebied 01: Energie index – bestaande woningen.
  • deelgebied 02: EPA-maatwerkrapport – bestaande woningen.
  • deelgebied 03: Energielabel – bestaande utiliteitsgebouwen.
  • deelgebied 04: EPA-maatwerkrapport – bestaande utiliteitsgebouwen.
  • deelgebied 05: Rapport netto warmtevraag, woningen en woongebouwen – nieuwbouw woningen. (EPV)
  • deelgebied 06: Energielabel – nieuwbouw utiliteitsgebouwen.

Energielabels en het daarmee gepaard gaande maatwerkadvies, dat Energie Prestatie Adviseurs kunnen leveren, vloeien voort uit Europese regelgeving vastgelegd in de EPBD richtlijn (Energy Performance Building Directive). De Europese richtlijn geeft onder meer aan hoe de energieprestatie van een woning of gebouw berekend moet worden en welke minimumeisen daarbij gelden. Op grond van het ‘Besluit energieprestatie gebouwen’ moeten bepaalde gebouwen bij verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie beschikken over een maximaal tien jaar oud Energielabel, dat inzicht geeft in de energieprestatie van het gebouw. In de ‘Regeling energieprestatie gebouwen’ is bepaald wanneer en voor welke gebouwen deze verplichting precies geldt. Maatwerkadvies onder KOMO is vrijwillig, echter voor deelname aan bepaalde projecten (min. BZK, RvO) wordt certificatie als eis gesteld.

Energielabel woningen en Utiliteitsbouw verplicht:

Bij verkoop, verhuur of oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energie index of energielabel verplicht.

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en geldt voor de volgende utiliteitsgebouwen:

 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten.
 • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra.
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen.
 • Kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek)
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants.
 • Sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden
 • Verkoop, zoals supermarkten, winkels, showrooms van garages

Meer over utiliteitsgebouwen.

Voor woningbouw

Bij verkoop of verhuur van een woning ben je als eigenaar verplicht een energielabel af te geven. Vanaf 1 januari 2015 zal de overheid hierop toezien en ook sanctioneren.

Voor utiliteitsgebouwen

De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft aan alle grote beleggers attenderingsbrieven gestuurd waarin wordt aangekondigd dat vanaf 1 mei 2016 handhavend kan worden opgetreden. Naar contactformulier.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management