BENG (BIJNA ENERGIENEUTRAAL GEBOUW)

 

Voor alle nieuwbouwprojecten geldt dat de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) waarin strenge eisen zijn gesteld om energiegebruik te beperken. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energie­beleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂-emissies. Met de nieuwe BENG-eisen (2021) is in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen, woon- en utiliteits­gebouwen te beperken. Het is sinds 1 januari 2021 wettelijk verplicht om (Bijna) EnergieNeutraal te bouwen.

WAT BETEKENT NIEUW ENERGIELABEL VOOR uw vastgoed IN AANBOUW?

Het Vastgoed waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de NTA8800 BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouw). Voor dit gebouw wordt op grond van de vergunningsaanvraag een energielabel afgegeven met he status “Voorlopig”. Dit is een standaard energielabel, alleen staat in de rechterbovenhoek de tekst Status Voorlopig. Kortom is dit geen geldig energielabel en slechts een indicatie voor marketing en/ of verkoop van het gebouw.

Pas nadat het gebouw wordt opgeleverd zal een erkend en gediplomeerd EP adviseur het gebouw conform de BRL9500 normen nalopen. Alle benodigde bewijsstukken zoals facturen foto`s en leveringsbonnen dient de aanvrager als projectdossier aan te leveren bij de EP adviseur. De EP Adviseur kan het energielabel omzetten in een geldig energielabel bij het RVO als alles tijdens de bouw is geleverd zoals in de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij verbouw en renovatie, onze adviseurs stellen u graag in kennis van de nieuwe wettelijke eisen welke zijn opgenomen in het bouwbesluit.

DUVAMA is een gecertificeerd bedrijf en heeft hiervoor gediplomeerde energie- inspecteurs en wij zouden u graag van dienst zijn met het voortraject voor de aanvraag van de benodigde vergunning.

Wilt u meer weten