EPA Nieuwbouw

Onze adviseur controleert in hoofdzaak of het nieuw gebouwde pand voldoet aan de opgestelde EPC berekening. Zoals de oppervlakten, de isolatiekwaliteiten en de toegepaste installaties. Indien er een afwijking door onze adviseur wordt geconstateerd zal er een herberekening van de EPC worden gemaakt. Het eindresultaat van die berekening bepaalt het uiteindelijke energielabel. De EPA Nieuwbouw adviseur stelt het EPA Nieuwbouw label op aan de hand van:

  • De EPC-berekening;
  • Bestek en tekeningen;
  • Bewijs dat verzameld is tijdens het bouwproces;
  • Controle van het gebouw

De NEN 7120 wordt sinds 2012 gebruikt voor EPC berekeningen. Het nieuwbouwlabel ie een verlengstuk is van deze EPC- berekening en wordt het nieuwbouwlabel, e.e.a. volgens de NEN 7120 methodiek opgesteld. De klasse van het nieuwbouwlabel wordt bepaald op basis van de EPC berekening. Het is een groot verschil met de huidige rekenmethodiek voor energielabels. Hierbij wordt gerekend met de EI (energie index). EPC berekeningen die volgens de oude NEN 5128 zijn opgenomen worden eerst herberekend volgens de NEN 7120, voordat het EPA Nieuwbouw label opgesteld wordt.

 

\