Hoever bent u met de DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhoud Planning)

Verduurzamen en energiebesparende maatregelen, het lijkt wel of we het tegenwoordig over niks anders meer hebben. Tel daarbij het onderwerp over de toekomst van een gas loos 2050 Nederland bij op en stel jezelf de vraag: Heb ik duidelijk en inzichtelijk wat de energietransitie voor de vastgoedportefeuille betekent?

Een praktisch voorbeeld. Een MeerJarenOnderhoudsPlanning waarin staat dat in 2032 de cv-ketel vervangen wordt, is niet echt actueel te noemen!  Maar wat houdt het vervangen van de huidige cv-installatie voor een duurzame opwekking nu echt integraal in? Is het voldoende om alleen de ketel te vervangen door bijvoorbeeld een warmtepomp? Of zijn aanvullende aanpassingen nodig? 

  • Het aanpassen van het afgifte systeem (lage temperatuur);
  • Verzwaren E-voeding;
  • Plaatsen PV panelen;
  • Aanvullende dak, gevel en vloerisolatie;
  • Vervangen glas;
  • Vervangen verlichting voor LED;
  • Enzovoorts.

Dit zijn zaken welke in een “normale” MJOP meestal niet zijn opgenomen omdat je dan relatief snel praat over een complete renovatie van het gebouw. Wij adviseren dan ook om eerst de maatregelen in kaart te brengen, zodat een investeringsoverzicht verkregen wordt met een financiële planning voor de lange termijn. Deze wordt vervolgens gespiegeld aan het Lange Termijn Huisvestingsplan, of ook wel LTHP genoemd.

De volgende stap is het finetunen van de activiteitenplanning, waarbij zaken als een conditiemeting conform NEN2767, terugverdientijd, financiële beschikbaarheid, impact op de organisatie, enzovoorts, van invloed zijn op de bepaling van de uiteindelijke uitvoeringsperiode.

Duvama heeft parallel aan het DMJOP een tool beschikbaar waarbij de maatregelen handmatig of vanuit een vastgoedbeheersysteem (bijvoorbeeld O-prognose) ingelezen worden. Hiermee wordt de “Routekaart Verduurzaming” gedraaid, waaruit bepaald kan worden of de door de overheid gestelde klimaatdoelen voor uw vastgoed behaald gaan worden. Indien nodig wordt resulterend het DMJOP aangepast voor de vervolgactiviteiten en financiële planning.

Duvama kan u helpen.

Wilt u meer weten Duvama helpt u graag verder met DMJOP  we helpen u graag stap voor stap naar een aardgas vrije woningvoorraad. info@duvama.nl