“Label-C op kantoren per 1 januari verplicht”

Is uw energielabel C of hoger, dan zit u goed. Toch blijkt uit de inmiddels gestarte controles dat meer dan 45% nog niet voldoet of nog geen label heeft. DUVAMA kan u op korte termijn voorzien van een energie- of maatwerkadvies waarin aangegeven wordt met welke maatregelen u aan de “label-c verplichting” kunt voldoen. Dit geeft u de juiste informatie om uw verduurzamingsplan uit te werken. In deze nieuwsbrief leest u hoe u dat doet.  

In 5 stappen geregeld:

Stap 1: Heeft uw kantoor inmiddels al een verplicht energielabel C?

Vanaf 1 januari 2023 handhaven gemeenten en omgevingsdiensten op deze verplichting. Dit doet de gemeente of de omgevingsdienst waar uw kantoorgebouw is gevestigd. Het doel van de handhaving is dat u zo snel mogelijk voldoet aan de labelplicht. 

Stap 2: Vraag een energiebesparingsadvies aan bij DUVAMA

Onze energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook neemt hij op uw verzoek de Erkende Maatregellijsten (EML) mee in zijn advies. Geef aan dat u minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een energiebesparingsadvies staat ook wel bekend als een energieprestatieadvies. Dit advies bevat niet automatisch een energielabel. Een energielabel kunt u apart laten opmaken, tegen weinig extra kosten. Mail ons op: mail@duvama.nl

Stap 3: Verken financiële regelingen.

DUVAMA kan meedenken over energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies.

Stap 4: Voer de maatregelen uit.

Voer de energiemaatregelen uit om zo snel mogelijk energielabel C of beter te behalen. Zorg zoveel mogelijk voor no regret-maatregelen. Houd rekening met de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Deze maatregelen dragen bij aan een CO2-arm kantoor. Het kan lonen om naar de renovatiestandaard toe te werken, zodat uw gebouwen alvast zuinig genoeg zijn om in 2050 te voldoen aan de eindnorm.

Stap 5: Laat een nieuw energielabel opstellen.

Laat bij DUVAMA door een gecertificeerd energieadviseur het nieuwe label vaststellen en registeren.

Bron: RVO

Meer informatie of vrijblijvende offerte? Neem hier contact op?