Maatwerk  / Verduurzamingsadvies

Het maatwerkadvies is een op maatgemaakt advies. Hiermee krijgt u inzicht in welke energiebesparende maatregelen u het beste uitvoert.

Het maatwerkadvies kijkt daarbij naar de kosteneffectiviteit van de maatregelen en maatregelpakketten, hierbij wordt uitgegaan van het echte energiegebruik.

Duvama is een maatwerkadvies onafhankelijk gecertificeerd bedrijf en onze specialisten kijken bijvoorbeeld naar:

  • Wat is uw huidige energieverbruik;
  • Wat zijn uw huidige energiekosten.

Wat zijn uw voordelen van een op maat gemaakt advies

Een maartwerkrapport biedt u:

  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van de maatregelen;
  • inzicht in de CO² reductie besparingsmaatregelen;
  • een overzicht van de huidige energieprestatie van het pand;
  • een goede basis voor het maken  van de juiste keuzes;
  • bewijstukken voor het aanvragen van subsidies en/of hypotheekaanvraag.

Energielabel

Een maatwerkadvies is een aanvulling op het verplichte energielabel. Alvorens het maatwerkadvies opgesteld kan worden zal er eerst een (pré) energielabel opgesteld dienen te worden. Het maatwerkadvies kunt u wel gebruiken voor het bepalen van een nieuwe energielabel. Een afgemeld energielabel is niet vereist als u een maatwerkadvies wilt.

Wanneer een maatwerkadvies aanvragen?

Verbouwen of een nieuwe woning kopen? Dit is het beste moment om een maatwerkadvies aan te vragen. Het kan ook een rol spelen in de onderhoudsplanning van uw vastgoed. Met het maatwerkadvies krijgt u inzicht in de oorspronkelijke situatie – vóór het uitvoeren van het maatregelenpakket – én de situatie na het uitvoeren van het maatregelenpakket. Voor beide situaties is het mogelijk een energielabel te registreren. Dit kan nodig zijn als u subsidie aanvraagt. Het energielabel gaat uit van het standaard gebruikersgedrag.