MJOB – MJOP – Conditiemeting – rgd BOEi

Bij de planning en uitvoering van meerjarig onderhoud liggen de mogelijkheden om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Slim onderhoud kunt u plegen door middel van het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan MJOP. Door het besluit te nemen van duurzame aspecten in een meerjaren onderhoudsplan resulteert dit niet alleen in een duurzamer gebouw maar levert op langere termijn meer geld op. Deze kunt u reserveren voor nieuwe investeringen in de toekomst.

MJOB – MJOP

Een MeerJarenOnderhoudsPlan ook wel een meerjaren-onderhoudsbegroting (MJOB) genoemd, verschaft u duidelijk inzicht in de onderhoudskosten van uw gebouw of gebouwenbestand over een langere periode. Met een MJOP bespaart u kosten omdat het preventief onderhoud meer aandacht krijgt.

DUVAMA is specialist in het leveren van onderhoudsadviezen voor gebouwen en installaties conform de methodiek conditiemeten (NEN 2767).

Conditiemeting

Met de Conditiemeting worden, op basis van een voornamelijk visuele inspectie methode op een eenduidige wijze gebreken geregistreerd om de huidige onderhoudskwaliteit van een (deel)complex te kunnen vaststellen. Aldus kan daarna de gewenste onderhoudstoestand en prestatie-eis worden bepaald. Dit geschiedt op een eenvoudige wijze door middel van het toekennen van conditiescores (getalswaarde 1-6. Waarbij 1=goed en 6=slecht).

RgdBOEi

Onderhouden van vastgoed is een van de hoofdtaken van het Rijksvastgoedbedrijf. Om van de gebouwen op een eenduidige en optimale wijze een beoordeling te geven welk onderhoud nodig is, worden periodiek inspecties uitgevoerd volgens de methode RgdBOEI®. RgdBOEI® integreert verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal inspectierapport.

DUVAMA heeft Rgd BOEI gediplomeerde mensen om voor u een begroting te maken.