MJOP Planmatig Onderhoud

De laatste jaren is de aandacht voor een planmatige aanpak van het onderhoud van onroerend goed sterk toegenomen. Er zijn ook vele voordelen om het beheer en onderhoud planmatig te organiseren. Hierdoor ontstaat een gestructureerde aanpak van het beheer en onderhoud, waardoor de onderhoudsprognose inzichtelijk onderbouwd wordt voor alle betrokkenen.

De voordelen van een planmatige aanpak zijn onder andere

 • Inspectie en metingen zoals; CO2, vocht, temperaturen, geluid, ect.

 • Controle aan en afvoer van lucht en eventuele spuivoorzieningen

 • Controle op (open) verbrandingstoestellen

 • Controle op aan en afvoerleidingen en eventuele filters

 • Kleinere kans op vervolgschades en storingen door mogelijk achterstallig onderhoud.

 • Kan als ondergrond dienen voor beleidsmatige beslissingen.

Goede gegevens basis voor planning:

Duvama heeft zich onder andere gespecialiseerd in het verzamelen van gegevens ten behoeve van het opzetten van meerjaren onderhoudsplanning. Hiertoe hebben wij ervaren bouwkundig inspecteurs in dienst die als taak hebben kwalitatieve- en kwantitatieve gegevens betreffende vastgoed te verzamelen. Deze gegevens kunnen vervolgens in een door u te bepalen software onderhoudspakket worden verwerkt.
Duvama is bekend met bijna alle op de markt verkrijgbare onderhoudspakketten en kan vanuit deze ervaring informeren en assisteren bij de keuze van zo’n pakket. Het voordeel voor u is tweeledig:
U krijgt een onderhoudspakket dat geschikt en bruikbaar is voor uw (specifieke) situatie en gebruiksdoelen;
Dit pakket wordt gevuld met betrouwbare onderhoudsgegevens die door veelzijdige en ervaren bouwkundig inspecteurs van Duvama worden verzameld.

Duvama kan, dankzij haar specialisatie op dit gebied, het totaalpakket tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding aanbieden. Kortom, Duvama richt zich op het opbouwen van een volledig en betrouwbaar gegevensbestand.

Bewezen praktijkervaring

Duvama mag op het gebied van meerjaren onderhoudsplanningen diverse gemeentes, institutionele vastgoedbezitters, bouwkundige adviesbureaus, woningbouw corporaties en overige vastgoedbeheerders tot haar vaste opdrachtgevers rekenen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Wat kan Duvama voor u betekenen:

 • Inventarisatie en inspectie van bouwkundige- en installatietechnische elementen van zowel het interieur als exterieur van de gebouwen
 • Opnamemethodiek conform het door u (eventueel in samenspraak met Duvama) geselecteerde onderhoudspakket
 • Verwerking van gegevens in dit onderhoudspakket
 • Volledige verzorging en verantwoordelijkheid voor het complete product, inclusief het aandeel van een eventueel in te schakelen adviesbureau of leverancier van het onderhoudspakket
 • Bouwkundig geschoolde inspecteurs (minimaal MTS, aangevuld met diverse cursussen) met vele jaren inspectie-ervaring
  Maatwerk voor uw specifieke vraagstelling.
© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management