BVO, NVO en VVO

Om zekerheid en transparantie te bieden aan u zelf maar zeker aan uw huurder is het verstandig exact te bepalen wat de gebruiksoppervlakte en inhoud van een woning of bedrijfspand is. Duvama heeft de expertise in huis deze oppervlakte berekening voor u te rapporteren. Conform de NEN2580 kunnen wij vanaf tekening en geen controle op locatie (type B) een rapport voor u opstellen. In dit rapport staan de juiste vierkant meters in BVO, NVO en VVO van het pand genoemd. Heeft u geen informatie van het pand dan kunnen wij op locatie de woning of bedrijfspand inmeten en controleren op ruimtegebruik. Wij maken een NEN2580 rapportage (type A) voor u. Gekozen is voor een scheiding tussen wel (meetcertificaat A) of geen (meetcertificaat B) controle op locatie.

De achtergrond is dat niet in alle gevallen een controle kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat een project nog niet gerealiseerd of omdat het controleren op locatie niet tot de opdracht behoort. In deze gevallen wordt een meetcertificaat B afgegeven

  • Bruto vloeroppervlak (BVO)

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen.

  • Netto vloeroppervlak (NVO)

De netto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van afzonderlijke ruimten.

  • Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)

De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de betreffende ruimte of groep van ruimten onthullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.