NEN 3140 laagspanning

Voor elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever om er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig zijn te gebruiken. De werkgever is verantwoordelijk voor voorlichting en opleiding van zijn werknemers. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de veiligheidsregels.

NEN3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De ARBO wet formuleert de algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid en heeft deze beschreven in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). De NEN3140 norm beschrijft de bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid.

  • NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:
    1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
    2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
    3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn inzake veiligheid

Meer weten, neem gerust contact met ons op