check list houseNTA 8025   APK voor Woningen

Is een Nederlandse Technische afspraak, NTA 8025. Dit zijn Nederlandse algemene eisen, gegeven voor de periodieke beoordeling van de veiligheid van de technische installaties en de technische voorzieningen in woningen.

De NTA 8025 is:
       • Een methodiek om te bepalen of de bestaande installatie of bestaande technische voorzieningen voldoen aan de minimale gestelde eisen op het gebied van veiligheidsniveau;
       • Een methode voor het bepalen van de frequentie van de beoordeling;
       • Zijn gegevens welke noodzakelijk zijn voor een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de periodieke beoordeling op het gebied van veiligheid.

De NTA 8025 heeft betrekking op:

       • De elektrische installaties en aangesloten elektrische apparatuur in woningen.
       • De gasinstallaties en het aangesloten gasapparatuur in woningen.
       • Leidingwaterinstallaties, appendages en het apparatuur voor het gebruik van leidingwater. (kranen ed.)
        • Ventilatie, indien deze is toegepast om de veilige werking van de gasapparatuur te waarborgen (koolmonoxide).

Afvoer

NTA 8025 heeft betrekking op de periodieke controle van bestaande installaties. Voor nieuwe installaties gelden andere normen, zoals NEN 1010 voor de elektrische installatie en NEN 1068 voor gasinstallaties.

NTA 8025 richt zich uitsluitend op de veiligheid. Hierbij wordt zowel gekeken naar gebouw gebonden zaken als naar gebruiker gebonden zaken. De goede werking van de installaties en de voorzieningen wordt niet gecontroleerd.

NTA 8025 is vooralsnog niet verplicht gesteld door de overheid. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt.

Volgens artikel 100 van de Woningwet zijn de gemeenten in Nederland formeel verantwoordelijk voor het toezicht van de gas- en elektra-installaties in woningen. Tot hun verzelfstandiging werden de controles door de energiebedrijven uitgevoerd. De gemeenten zelf hebben nooit een controleapparaat ingericht. Hierdoor zijn de controles sinds de verzelfstandiging van de energiebedrijven niet meer uitgevoerd.

Een verplichting van NTA 8025 kan wel voorkomen indien gemeenten deze opnemen in de gemeentelijke bouwvoorschriften of de bestemmingsplannen.

Daarnaast is NTA 8025 wel verplicht in de volgende situaties:

      • Bij een zakelijke overeenkomst wordt het toepassen van NTA 8025 voorgeschreven;
      • Het toepassen van NTA 8025 wordt overeengekomen met assuradeuren, die dekking verlenen tegen risico’s van schade, zoals brand en aansprakelijkheid (een claim kan afgewezen worden, als NTA 8025 niet is toegepast);
      • Het toepassen van NTA 8025 is opgenomen in huur- en verhuurcontracten, gebruikersovereenkomsten voor gedeelde eigendommen en in reglementen van verenigingen van eigenaren.

watermeterGasmetergroepenkast

Meer weten, neem gerust contact met ons op.

© Copyright Duvama Duurzaam Vastgoed Management