STEP SUBSIDIE:

Per 1 juli 2018 is de zogenaamde STEP subsidie regeling vanuit de overheid gesloten, er kunnen dan ook geen aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen welke voordien zijn ingediend worden door het RVO op volgorde van binnenkomst nog behandeld. Op het moment dat er budget vrijvalt, kom dit beschikbaar voor de aanvrager op volgorde van binnenkomst. RVO verwacht dat het vrijval percentage van ca. 10% is. (ca. € 40 miljoen)

Nieuwe regeling 2019

De Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is een fiscale regeling voor verhuurders met meer dan 50 woningen. U komt in aanmerking voor fiscaal voordeel voor investeringen die u na 1 januari 2019 doet.

De heffingsvermindering wordt ook mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door een vergelijking te maken van het niveau vóór en ná de renovatie met  minimaal drie stappen verbetering in de Energie-index.

Voorwaarden  

De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. U vraagt geen subsidie aan, maar u meldt een ‘voorgenomen investering’. U komt in aanmerking voor de RVV Verduurzaming wanneer: 

u als de corporatie of verhuurder in bezit bent van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen)

  • De huurprijs mag niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens.
  • u verhuurdersheffing moet betalen
  • u de woningen energetisch verbetert met ten minste 3 stappen in de Energie-Index
  • de woningen allemaal een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40, energieprestatie-indicator B of hoger
  • u een minimale investering per woning doet, afhankelijk van het aantal Energie-Index stappen
  • u zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na aanmelding zijn afgerond
  • Op de pagina Energie-Index, heffingsvermindering, investering verhuurder staan de tabellen met welke bedragen de heffing wordt verminderd, op basis van het aantal gerealiseerde Energie-Index.

Budget  

Jaarlijks budget heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming:

  • 2019 – 2021: cumulatief € 156 miljoen, met een maximum van € 78 miljoen in 2019 en 2020
  • Vanaf 2022 structureel € 104 miljoen

Achtergrond  

De nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming is onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019. Dit betekent dat het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer op Prinsjesdag 2018.

Momenteel wordt het wetsvoorstel over deze heffingsvermindering (inclusief de noodzakelijke lagere regelgeving) uitgewerkt in samenspraak met de partijen uit de huursector.

(Bron RVO)