De RVB BOEI is een inspectiemethodiek dit door de Rijksgebouwendienst is ontwikkeld voor het periodiek inspecteren van hun vastgoedportefeuille. Door het bestaan van allerlei verschillende inspectiemethodieken en de toenemende maatschappelijke aandacht voor risico’s met betrekking tot vastgoedgebruik heeft de Rijksgebouwendienst besloten tot het opstellen van een eigen inspectiemethodiek; RVB BOEI.
Ook voor andere opdrachtgevers is deze methodiek zeer geschikt.
In het verleden werden vaak verschillende inspecties uitgevoerd aan gebouwen, gebouwgebonden of gebouweigen installaties en andere gebouweigen onderdelen. Die inspecties werden om verschillende redenen uitgevoerd (zie inleiding) met vaak tegenstrijdigheden, conflicten, dubbel en niet efficiënt werk als resultaat.

De inspecties die tezamen worden gevoegd om tot één geïntegreerde inspectie te komen betreffen:

 • onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties;

  List Content goes here

 • brandveiligheid en gebruikersvergunning;

 • arbo, gezondheid en veiligheid;

 • energieverbruik, energiezuinigheid, duurzaamheid;

  List Content goes here

 • specifieke noodzakelijke inspecties in verband met geldende vergunningen.

Omdat met al deze inspecties meerdere partijen (inspecteurs) in één gebouw, meerdere malen naar hetzelfde bouwdeel keken en nog steeds kijken met iedere keer een ander doel is gekozen om deze inspecties te integreren. BOEI is daarvan het resultaat. BOEI staat voor Brand, Onderhoud, Energie en Informatie Wet- en regelgeving.

Bewezen praktijkervaring


Duvama heeft op het gebied van BOEI inspecteurs in dienst die gecertificeerd zijn voor RVB BOEI systematiek.

De RVB BOEI inspecties bevatten de volgende disciplines;

 • Brandveiligheid
 • Onderhoud
 • Energie
 • Inzicht in wet en regelgeving.

De inspecteur bepaald de technische staat van de bouwelementen visueel en met gebruikmaking van de methode van de Rijksgebouwendienst (RVB BOEI). Om de conditie van het vastgoed te waarborgen, dient er periodiek en afhankelijk van het gebruik, een bijstelling plaats te vinden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

Wat kan Duvama voor u betekenen

 • Inventarisatie en inspectie van bouwkundige- en installatietechnische elementen van zowel het interieur als exterieur van de gebouwen
 • Opnamemethodiek conform het door u (eventueel in samenspraak met Duvama) geselecteerde onderhoudspakket
 • Verwerking van gegevens in dit onderhoudspakket
 • Volledige verzorging en verantwoordelijkheid voor het complete product, inclusief het aandeel van een eventueel in te schakelen adviesbureau of leverancier van het onderhoudspakket
 • RVB BOEI gecertificeerde inspecteurs met vele jaren inspectie-ervaring
 • Maatwerk voor uw specifieke vraagstelling.