Subsidieregeling voor verduurzamen en onderhoud huurwoningen (SVOH)

Vanaf 1 april 2023 wordt de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) verruimd. De SVOH biedt alle woningbeleggers (behalve woningcorporaties) de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het nemen van minimaal één energetische- of onderhoudsmaatregel aan bestaande (monumentale) huurwoningen. Alle verhuurders ongeacht de huurprijs van de woning komen in aanmerking voor subsidie.

Zorg dat een aanvraag direct op 1 april 2023 wordt ingediend, .

Waarvoor kan ik SVOH aanvragen?

Subsidie wordt verleend voor drie typen activiteiten: (1) energiebesparende maatregelen, (2) onderhoudsmaatregelen, en (3) energieadvies. Onder energiebesparende maatregelen vallen;

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Dak-, zolder- of vlieringvloerisolatie
 • Bodem- of vloerisolatie
 • HR++ glas, triple glas of isolerende voor- en achterdeuren
 • Voor het eerst aanleggen van CO2-gestuurde ventilatie of systeem voor balansventilatie

Ook voor het inwinnen van energieadvies kun je subsidie krijgen. De maximale subsidie bedraagt € 400.000 per aanvrager en € 6.000 per woning.

Wat zijn de voorwaarden voor SVOH

 • U bent als verhuurder minimaal één dag eigenaar van de woning vóórdat u subsidie aanvraagt;
 • De woning waar u subsidie voor aanvraagt moet al een huurwoning zijn voor de start van de verduurzamingsmaatregelen. En de woning wordt minimaal één dag vóórdat u de subsidieaanvraag indient, verhuurd. U kunt dit ook aantonen met een ondertekend huurcontract;
 • U start met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen vanaf 1 april 2022;
 • De uitvoering van de maatregelen is of wordt gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u dus niet zelf doen;
 • U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten(en) waarvoor u de SVOH aanvraagt.

Bekijk ook of u binnen de doelgroep valt van de SVOH. U leest hierover meer op de subsidiepagina, onder Voor wie?.

Energiebesparende maatregelen

In onderstaande tabel vindt u alle energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie krijgt. Per maatregel leest u:

 • de minimale isolatiewaarde- of rendementseis;
 • de minimale oppervlakte waar de maatregel op moet worden toegepast;
 • het subsidiebedrag per m2, of per woning.

Wilt u meer weten

Wij helpen u graag verder met een maatwerkadvies en het aanvragen van de SVOH. Meer vragen? Neem contact met ons op

Duvama BV

info@duvama.nl