Vastgoed Management voor Professional

Of het nu gaat om al uw vastgoed te voorzien van actuele energielabels, meerjaren onderhoudsplanning en plattegrondtekeningen u krijgt uw vastgoedinformatie in één klap up-to-date. U als vastgoedeigenaar weet welk onderhoud u de komende jaren te wachten staat.

Vastgoeddata

In de praktijk merken wij vaak dat vastgoedeigenaren niet op de hoogte zijn van de energieprestatie van de gehele woningvoorraad. Door het in kaart brengen van alle actuele energielabels heeft u in één oogopslag overzicht hoe uw woningvoorraad er momenteel bijstaat.

Zijn uw woning al energiezuinig? Samen met u kunnen wij uw woningvoorraad doorrekenen met wat de best besparende maatregelen zijn. Wij controleren of uw energielabels nog geldig zijn en in overleg met u kunnen wij de geldigheidsduur van uw energielabels verlengen. Wij verwerken deze gegevens in uw database. U heeft een actuele database met de energetische kwaliteit van uw woningen, die de basis vormt voor onder andere het Woonwaarderingstelsel (WWS).

Strategisch voorraadbeheer gaat nog verder wij kunnen met deze database een vertaalslag maken naar onder andere Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) zodat u kunt sturen op uw budgetten.

Gecombineerd beheer

Je wilt je klanten (huurders) zo min mogelijk belasten met inspecties welke achter de voordeur plaatsvinden. Het combineren van diverse inspecties is voor alle partijen het meest gunstigste. Wij hebben alle expertise in huis waardoor we bijvoorbeeld tijdens de opname van een energielabel ook de NEN2767 conditiemeting, MJOP, NEN2580 oppervlaktemeting en/of controle van plattegronden kunnen uitvoeren, we hoeven voor deze verschillende werkzaamheden maar één keer over de vloer te komen.