Energielabels voor zakelijke vastgoed

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen ingegaan: NTA 8800. Voor de bepaling is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 (Nederlands Technische Afspraak) opgesteld. Deze NTA 8800 methodiek is van toepassing op zowel nieuwbouw, bestaande woningbouw als utiliteitsbouw. Deze nieuwe methode heeft een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw doen vervangen.  De  NEN 7120, NTA 8800, ISSO 75.3 en het Nader Voorschrift volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Energielabel

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen ingegaan: NTA 8800. Voor de bepaling is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 (Nederlands Technische Afspraak) opgesteld. Deze NTA 8800 methodiek is van toepassing op zowel nieuwbouw, bestaande woningbouw als utiliteitsbouw. Deze nieuwe methode heeft een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw doen vervangen.  De  NEN 7120, NTA 8800, ISSO 75.3 en het Nader Voorschrift volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Energielabel Woningen

Het energielabel wordt op basis van NTA 8800 bepaald en geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Ook vindt u op het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw. Door de letters G (slecht) tot en met A++++ (energiezuinig) wordt het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar op het label weergegeven. Dit is voor het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Utiliteitsbouw

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Nieuwbouw: bijna energieneutraal (BENG)

Voor alle nieuwbouwprojecten geldt dat de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) waarin strenge eisen zijn gesteld om energiegebruik te beperken. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energie­beleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂-emissies. Met de nieuwe BENG-eisen (2021) is in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen, woon- en utiliteits­gebouwen te beperken. Het is sinds 1 januari 2021 wettelijk verplicht om (Bijna) EnergieNeutraal te bouwen.

Energie Besparing Maatwerk Advies

Waarom willen klanten hun vastgoed verduurzamen?

  • Om energie te gaan besparen
  • Om een beter energielabel te kunnen krijgen
  • Om uw vastgoed te gaan verduurzamen
  • Om voor eventuele beschikbare subsidies in aanmerking te komen

Wij helpen u snel en effectief. U ontvangt ons een Energie Besparend Maatwerk Energie Advies Rapport met daarin de investeringskosten, eventuele besparingen en terugverdientijden.

Hoe dan?

Duvama maakt van uw vastgoed een energielabel, aan de hand van deze opnamen kijken wij naar de huidige situatie. In overleg met U zoeken we de meest passende oplossingen voor uw vastgoed.
Duvama gaat voor duurzame maatregelen, duurzame materialen en duurzame installaties.